15.10. 2022

Simya - bir bilim mi yoksa büyü mü?

Simya nedir?

Simya - bir bilim mi yoksa büyü mü?

Simya çok eski bir yöntemdir ve felsefeyi kimya ve fizik gibi bilimle birleştirir ve ayrıca astroloji ve büyü gibi batıni dallara da aracılık eder. Bu yöntem, kısmen, bilimsel prosedürlerine rağmen, Simya'nın maneviyata derinden kök salması nedeniyle, çağdaş bilimle birçok yönden çatışır. Mesela etrafımızdaki her şeyin evrensel bir ruh içerdiği ve onun bir parçası olduğu inancıyla çalışır.

Genel olarak, Simyacıların başlıca taşlar, mineraller ve metaller dahil olmak üzere canlılığın ilk seviyesi ile çalıştıklarını söyleyebiliriz. Simyacılar metallerin canlı olduğuna ve ayrıca temel metallerin (örneğin demir) sadece tamamlanmamış ve değerli metallerin (altın gibi) ruhen daha az olgun biçimleri olduğuna inanırlar. Çoğu orta çağ simyacısının amacı, temel metalleri değerli metallere dönüştürmekti, yani chrysopoeia (terim, altın yapımı anlamına gelen Yunanca khrusopoiia kelimesinden gelmektedir) yapmaktı.

Genel anlamda, Simya'nın ana amacı, doğayı ve ayrıca bir felsefe taşı yaratarak insanları arındırmak veya mükemmelleştirmektir Buna, Magnum opus yani Simya'nın başyapıtı deniyordu.

Elementler ve semboller

Simya, Aristoteles'in teorisine dayanır. Buna göre, dört element olan ateş, su, hava ve toprak, dünyadaki her şeyi yaratmak için sayısız yolla birleşir. Bu elementlerin her biri belirli özelliklerle ilişkilendirilir:
ateş (????) - sıcak ve kuru, hayat, hareket ve eylem ilkesini temsil eder
su (????) - ıslak ve soğuk, dönüşüm ve arınma sürecini temsil eder
toprak (????) - kuru ve soğuk, eminliği, kararlılığı ve olgunluğu temsil eder
hava (????) - sıcak ve ıslak, bir başlangıcı, değişiklikleri ve ayrıca zekayı temsil eder.

Ayrıca, Simya'nın tüm maddeleri oluşturan üç ilkesi vardır:
tuz (????) bedeni temsil eder ve sabitlik ilkesidir
cıva (☿) özü temsil eder ve bir eriyebilirlik ve uçuculuk ilkesidir
kükürt (????) ruhu temsil eder ve yanabilirlik ilkesidir.
Ayrıca Simyacılar tüm metallerin, cıva ve kükürtten oluştuğuna ve en saf formlarının en dengeli kombinasyonu ile altının oluştuğuna inanıyorlardı.

Simya, modern bilimin gelişiyle yok olmaya başladı.Bazı varsayımlarının yanlış olduğu kanıtlanmış olsa da, bazıları kelimenin modern anlayışıyla çelişmektedir. Simya, günümüz kimyasının temelini atmıştır ve günümüzde hala birçok insan tarafından araştırılmaktadır.