29.10. 2014

Gezegenler astrolojisi

>> Gezegenler

Astroloji nesneler ve uzayda gerçekleşen eylemlerle ilgili bilim dalıdır. Özellikle gezegenlerin hareketi, Ay, Güneş ve diğer yıldızlar. Bunun yanı sıra Dünya'daki çeşitli olaylarla ilgili oynadığı rol. Bu geleneksel bilimsel disiplinin adı Eski Yunanca bir kelime olan astron = yıldız ve logos'tan gelir.

Gezegenler astrolojisi

Astroloji deterministik bir bilim değildir. Bu, örneğin, matematiğin aksine kesin mantığa sahip olmadığı anlamına gelir. Astroloji sadece trendleri ve eğilimleri açıklar.Geçmiş ve şimdiki olayların açıklanması ve kavranması yoluyla gelecek olanları tahmin edebiliriz. Bu gök olaylarının insan ruhu, fiziksel beden, kişilerin sağlığı ve dünyadaki küresel olaylar üzerindeki etkisini ölçmek mümkündür.

Tarih

Antik çağlardan beri astroloji neredeyse tüm kültürlerde görülmektedir. Yıldızların incelenmesi, her zaman doğal olayları anlamış insanların bir eğilimi olmuştur. Örneğin bilgili kişiye sadece Güneş tutulması olarak görünen şey, eğitimsiz halk için oldukça korkutucu bir deneyim oldu.  

Aristo zaten antik çağlara kadar kalan uzay modeline isim vermişti. Hıristiyan metodolojisi yüzünden, astroloji bazı bölgelerde gayri meşru olarak kabul edildi. İleriye doğru önemli bir adım, İtalyan Rönesans'ı sırasında gerçekleşti. Bu alandaki ustalar olarak kabul edilen iki etkili şahsiyeti belirtmek önemlidir. Sigmund Freud ve C. G. Jung.

Gezegen açıları ve kavuşumlar

Gezegenlerin açıları burçların yorumlanmasında en önemli faktörlerden biridir. Bu gerçekten ne anlama geliyor? Bir gezegenin açısını Dünya'nın her zaman en üstte olduğu, iki gezegen ve Dünya arasındaki açı olarak düşünün.

Üç, altı veya yirmi ile bölünebilen açılar, genellikle olumlu açılar olarak kabul edilir. Tersine ondört veya sekiz ile bölünebilenler genellikle olumsuzdur. Bunlar astrolojideki önemli kurallardan örneklerdir.

İki gezegenin Dünya ile sıfır açısı olduğunda söz konusu olan özel durum kavuşum olarak nitelendirilir. Aksi taktirde sapmaları olmayan, doğru açılar olan açılar, ideal bir açı olarak kabul edilecektir. İdeal kavuşum açılar doğru açılar olduğu zaman veya sıfır olduklarında sözkonusu olur. Örneğin çeyrek açılar tam olarak 90 derece olmalıdır, ama zorlukla tam olarak tespit edilmiştir. Bunlar genellikle 85 ve 95 derece arasındadır.

Güneş

Güneş, Güneş sisteminin merkezidir. Enerji, ışık ve bu nedenle yaşam kaynağıdır. Bu yıldız güven, cömertlik ve misafirperverliğin pozitif bir öncüsüdür. Negatif burçlarda hovardalık ve gurur bulunur. Güneş aynı zamanda günlük zamanın ve Zodyak'ın Aslan burcu yöneticisidir. Güneş ayrıca baba ve bizim erkek eğilimlerimiz arasındaki ilişkiyi, kararlı olup olmadığımızı, kendinden emin olup olmadığımızı veya hiçbiri olup olmadığımızı simgeler.

Ay

Ay geceyi ve bununla birlikte Zodyak'ın Yengeç burcunu yönetir. Dünya'daki pek çok şeyi döngüleriyle etkileyen Ay, Dünya'nın doğal bir uydusudur. Pozitif anlamda, sosyal etkileşimin fazla olduğu örneğin doktorlar, psikologlar ya da aktörler için çoğunlukla çalışma ortamındaki kişisel popülariteyi işaret eder. Taksi sürücüleri veya dağıtım işleri gibi meslekler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Ay çoğunlukla bizim çocukluklarımızda, ailelerimizde ve özellikle de bizim annelerimizle ilişkilerde yansır.

Merkür

Güneşe en yakın olan bu gezegen, Başak ve İkizler burcunun yöneticisidir. Bizim zeka, dil ve iletişimimiz üzerinde etkileri vardır. Merkür bilinç ve bilinçaltı arasında bir köprü sağlar. İletişimi, dolayısıyla dil, yüz kasları ve ses tellerini etkiler. Merkür kardeşlerimiz ve en yakın aile üyelerimiz ile ilişkilerin sembolüdür.

Venüs

Venüs çoğunlukla Zodyak'ın Terazi ve Boğa burçlarını etkiler. Bu gezegen özellikle sevgi ve ilişkileri temsil eder. Genellikle, bütün güzellik ve refahı simgeler, ama çoğunlukla sağlık ve esenlik anlamında.  Venüs bütün omurga, omurilik bölgesi ve ayrıca kardiyo-vasküler sistemin sağ açıklığından sorumludur. Mali ve gayrimenkullere yönelik tavrımız konusunda bizi etkiler.

Mars

Burçlarda Mars fiziksel enerjiyi, gücü ve iradeyi temsil eder. En güçlü etki Koç ve Akrep üzerindedir. Bu gezegen, örneğin, Dünya'ya yakın ise, huzursuzluğa veya kişiliklerimizde sıkıntıya bile neden olabilir. Mars kendimizi desteklemenin öncüsüdür. Cesaret ve girişimi teşvik eder. Aynı zamanda diğer cinsle ilişki ve cinsel enerjinin de sembolüdür.

Jüpiter

Jüpiter Balık ve Yay burçlarını yönetir. İyilik ve refahın gezegenidir ve pozitif ilerlemeyi etkiler. Önemli hayat derslerinin uygulanması gerektiği sırada önemli yaşam adımlarını gerçekleştirmede bize ilham verir. Yaşam yollarımızda yürümek için bizi cesaretlendirmek amacıyla bize şans sağlar. Ayrıca riskler alma, kumar oynama ve tehlikeli durumda bulunma gibi olumsuz yönlerden bizi etkileme potansiyeline sahiptir.

Satürn

Satürn önemli bir konumdadır. Ciddi ve muhafazakâr olma konusunda bizi etkiler. Bu gezegen çoğunlukla Kova ve Oğlak'ı etkiler. Aynı zamanda bir kader gösterendir, ama daha çok sosyal bir perspektiften. Kariyerlerimiz ve kişisel gelişim için önemli olan çeşitli deneyimlere karşı tavrımızı etkiler. 

Uranüs

Uranüs de aynı zamanda Kova'yı yönetir. 1781 yılında nispeten yakın zamanda keşfedilmiştir, bu nedenle şimdi zeka ve buluşların sembolü haline gelmiştir. Temelde mucitleri, reformcuları, bilim adamlarını ve bunun yanı sıra onların ilgilendiği elektriği temsil eder. Uranüs deney yapma, yaratıcılık ve özgünlükle olan ilişkimizle ilgilidir.

Neptün

Neptün 1846 yılına kadar keşfedilmemişti. Enerjisinin karakteri açısından Balık ile bağlantılıdır. Hayal dünyamız ve hatta bu gezegen negatif bir konumdayken problemlere yol açabilecek çeşitli paranormal aktiviteler üzerinde de etkisi söz konusudur. Aşk, romantizm ve modaya karşı arzularınızı yoğunlaştırır.