Dolunaylar 2021/2022

2021/2022 yýlýndaki dolunay tablosu her bir 2021/2022 dolunayýnýn kesin tarih ve zamanýný ve bunun yaný sýra bu olgudan en çok etkilenen burçlarý belirtir.

Dolunaylar 2021/2022

Herkesin bu tablodan kolaylýkla çýkarabilecekleri ţunlardýr: kiţinin sađlýđýna en çok dikkat etmesi gereken zaman, týbbi takviye almak için en iyi zaman ve de kiţinin herhangi bir týbbi giriţim veya iţlemden kaçýnmasý gereken zaman. Dolunay süresi boyunca, henüz birkaç gün öncesinden yukarýdaki hususlarý hassasiyetle takip etmek önemlidir. Bu dönemde herhangi bir týbbi takviye alýmýnýzý azaltýlmanýz önerilir. Sađlýđýnýzý tehlikeye atmayýn, çok deđerlidir.

20.10. 2021  17:57Koç   28°12 '
19.11. 2021  10:59Boğa   27°21 '
19.12. 2021  06:37İkizler   27°14 '
18.1. 2022  01:51Yengeç   27°34 '
16.2. 2022  18:59Aslan   27°54 '
18.3. 2022  09:20Başak   27°54 '
16.4. 2022  21:57Terazi   27°29 '
16.5. 2022  07:15Akrep   26°38 '
14.6. 2022  14:52Yay   25°19 '
13.7. 2022  21:38Oğlak   23°34 '
12.8. 2022  04:36Kova   21°29 '
10.9. 2022  12:58Balık   19°22 '
9.10. 2022  23:54Koç   17°36 '

Ay'ın Dünya'nın doğal olarak tek uydusu olması, astroloji için önemlidir. Bu güne kadar kökenleri belirsizdi ancak bu konuyla ilgili çok sayıda bilimsel teoriler vardır. Bunlardan biri Ay ve Dünya'nın aynı anda yaratılmış olduklarını belirten Akresyon Hipotezi'dir. Başka bir hipotez Ay'ın okyanus tabanını geride bırakarak yeryüzünden kopmuş olduğunu ileri sürmektedir. En muhtemel ve aynı zamanda en çok kabul edilen Dev Etki Hipotezi'ne göre, Ay milyonlarca yıldır oluşum sürecinde olan parlayan gezegen Dünya ile çarpışması sonucu atılan malzemelerden meydana gelmiştir.

Dünya ile karşılaştırıldığında, Ay'ın manyetik alanı çok zayıftır. Atmosferi de son derece incedir ve yerçekimi kuvveti çok düşüktür. Bizden 380 000 km uzaklıktadır. Ancak, bütün bunlara rağmen, çok önemli çeşitli doğal süreçler üzerinde etkilerinin olmasının yanı sıra hayatın ta kendisi üzerinde de vardır. Anlamı, gelgitlerin gücü, hatta bizim zihinsel ve fiziksel sağlığımız gibi birçok doğal olayda, önemli bir etkendir. Ay'ın belirli evrelerinde, ameliyat gibi herhangi bir tıbbi müdahaleden kaçınmak daha iyidir. Ayrıca herhangi bir psikotropik maddeden uzak durulması önerilmektedir. Sonuçları potansiyel olarak kader belirleyici ve tatsız olabilir.

Ay yeryüzüyle senkronize döner, bu onun sadece tek tarafını -bize doğru eğik olan- görebilmemizin nedenidir. Eğik taraf genellikle "karanlık taraf" olarak adlandırılır. Sebebi, uzun zaman boyunca bilinmeyen ve keşfedilmemiş olmasıdır, ironik bir şekilde gerçekte çok daha fazla güneş ışığı alır.

Evreler

Çağımızın en başında, Ay'ın değişen evreleri insanlık için bir gizemdi. Ay'ın yüzeyinin karanlık olduğunu ve sadece Güneş ışığını yansıttığında parlıyor göründüğünü anlatan Titus Lucretius'a kadar böyleydi. Gerçekte biz sadece Ayın farklı evrelerini gözlemleyebiliyoruz çünkü Ay'ın Dünya'nın yörüngesi boyunca, Ay ile Dünya ve Güneş ile arasındaki açı sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, yörüngesinin farklı safhaları esnasında o anda aydınlatılmış yüzeyinin farklı bölümleri görünmektedir. Dünya'nın etrafında Ay'ın yörünge süresine Sinodal Ay denir ve yaklaşık 29.53 gün sürer.

Dolunaylar 2021/2022

Bir dolunay, Ay'ın tüm yüzeyinin aydınlatılmış ve bu nedenle görülebilir olduğu tek konumdur. Astronomik bir bakış açısından bu takımyıldızının çeşitli doğal olaylar üzerinde önemli bir etkisi vardır. En ünlü olanı gelgit olayıdır, gelgitin gücü artar. Dolunayın ayrıca insan organizması üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bu sıradaki hastalığa katkıda bulunur, yaraların iyileşmesini etkiler, iyileşme belirgin biçimde daha yavaştır ve hatta daha enfekte hale gelebilir. Bu süre boyunca herhangi bir cerrahi veya tıbbi işlemden - diş hekimi randevuları dahil olmak üzere - kaçınmak şiddetle önerilmektedir. Aksine, bu zaman, kuantum homeopati için çok uygundur. Ayın bu evresi, kişinin problemlerinin derin bir şekilde düşünülmesi ve anlaşılması sürecini destekleme yeteneğine sahiptir ve bu nedenle kişilere keşfetmek ve esasen olumsuz davranış kalıplarını geliştirmek için yardımcı olur. 

2021/2022 yılındaki dolunayların Tablosu

Bu olay tarafından en çok etkilenen astrolojik burçların yanı sıra 2021/2022 yılındaki her bir dolunayın zamanını ve tam tarihini gösterir.

Bu tablodan herkesin rahatlıkla anlayabileceği şu: kişinin sağlığına en çok dikkat etmesi gereken zaman, tıbbi takviyeler almak için en iyi zaman ve bunların yanında kişinin herhangi bir tıbbi girişim veya işlemden kaçınması gereken zaman. Dolunay esnasında yukarıdakilere eksiksiz biçimde, henüz birkaç gün öncesinden, uymak önemlidir. Bu süre zarfında, herhangi bir tıbbi takviye alımını azaltmanız önerilir. Sağlığınızla ilgili risk almayın, çok kıymetlidir.