13.6. 2019

Çakralar, İnsanların Önemli bir Enerji Sistemi ve Titreşim Alanı

Geleneksel şifa ve ruhsal uygulamalarla ilgilendiğinde, kesinlikle çakra kavramına rastlayacaksın. Bu sözcük Sanskritçe'den gelmiştir ve kelimenin tam anlamıyla “dönen bir enerji çarkı” olarak çevrilebilir. Hindular'a göre çakranın anlamı budur. İnsan vücudunda 80.000'den fazla çakra vardır ve hepsi birbirine bağlıdır. Bu sistemin merkezi, omurga boyunca yerleştirilmiş ve karşılıklı olarak birbirine bağlı yedi temel çakradan oluşur.

Çakralar, İnsanların Önemli bir Enerji Sistemi ve Titreşim Alanı

Tüm çakralar kozmik enerji alır, dönüştürür, tüm vücuda böler ve sonra çevreye geri verir. Bunların hepsi, yönleri daima değişken olan dönme hareketleriyle yapılır - bir çakra saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine gider. Erkeklerde ilk çakranın sağa (saat yönünde), kadınların ise ilkinin sola doğru (saat yönünün tersine) hareket etmesi ilginçtir, bu yüzden yönleri daima zıttır.

Bu hareketler sayesinde çakralar kozmik enerjiyi tüm vücuda eşit olarak dağıtır ve düzgün çalışmasını sağlar. Bununla birlikte, bir veya daha fazla çakra, örneğin bir tür travma sırasında engellenebilir ve bu da enerjinin diğer çakralara akmasını imkansız hale getirir. Bu, bazı sağlık problemlerini veya davranış ve algımızdaki değişiklikleri karşımıza çıkarır. Peki, ana çakralar nelerdir ve vücutlarımızın işleyişini nasıl etkilerler?

Birincisi, kök çakrası bacak arasında bulunur ve aşağı doğru açılır. Kırmızı bir renge sahiptir ve fiziksel dünya, güvenlik, fiziksel acı ve zevkle bağlantımızı temsil eder. Engellendiğinde, enerji eksikliği, paylaşmama, saldırganlık veya bencillik olarak ortaya çıkar.

İkincisi, sakral veya göbek çakrası, göbek ve cinsel organların arasında, göbek altı bölgesinde bulunur. Parlak turuncu bir renge sahiptir ve öne açılır. Fonksiyonu cinsel enerjimize, yaratıcılığımıza, duygusal hayatımıza ve duygularımıza yansıtır. Bu nedenle, engellendiğinde, kişi cinsel bir soğukluk ve duyguların bastırılmasıyla karşılaşabilir.

Üçüncüsü, göbekten biraz yukarıda bulunan solar-pleksus çakrası, parlak sarı renktedir ve öne açılır. İnsani ilişkileri, sempatileri, antipatileri ve zihinsel yaşamımızı temsil eden bir duygu ve güç merkezidir. Bu çakrayı tıkayan insanlar genellikle kendilerini tatminsiz, huzursuz ve hırssız hissederler.

Dördüncü olarak, kalp çakrası, göğsün ortasında, kalbin olduğu yerde bulunur. Yeşil bir renge sahiptir ve önceki iki çakrayla aynıdır, öne açılır. Manevi meselelerle ilgili üç çakranın ilk örneğidir. Sevgi ve şefkat merkezi ve aynı zamanda üst ve alt çakralar arasında önemli bir bağlantı kanalıdır. Bu çakra engellendiğinde, bir kişi sevilemez veya sevemez.

Beşinci, yani boğaz çakrasının amacı, iletişim yeteneklerimiz, irademiz ve eylemlerimiz için sorumluluk almamızla ilgilidir. Bu enerji merkezi açık mavi bir renge sahip, adem elmasının yanında ve öne açılıyor. Engellendiğinde, konuşma kusurları ve zorlukları, zayıf ses ve utangaçlık ile kendini gösterir.

Altıncı, üçüncü göz çakrası, koyu mavi veya mor renge sahiptir ve alnın üzerinde, kaşların arasındadır. Yüksek ruhsal kuvvetlerin, akıl, hafıza, irade ve sonsuz İlahi sevgiyi temsil eder. Üçüncü göz çakrası engellenmiş olan insanlar, kapalı fikirli bir tutum sergileyebilir ve ruhlarını gerçekten dinleyemezler.

Taç çakrası başın üstünde bulunur, mor bir renge sahiptir ve yukarı doğru açılır; ismini de buradan almıştır. Diğer tüm çakralar uyumlu bir şekilde çalıştığında açılır, ki bu birinin kendi yüksek benliğine ve tüm bilincine bağlı olmasıyla sonuçlanır. Engellendiğinde migren, uykusuzluk veya depresyon, Alzheimer veya şizofreni gibi zihinsel problemlerle sonuçlanabilir.