7.4. 2017

Astrolojide evler

Bir horoskop için astrolojik evlerin varlığı sıklıkla tartışılabilir olmasına rağmen, neticede her astrolog bunları kullanmalıdır. Astrolojinin gelişimi sırasında birkaç ev sistemi oluşturulmuştur - Placidus, Koch ve Regiomontanus ya da güneş evleri sistemi - bunların bazıları hala kullanılmaktadır. Bu sistemlerin birkaç farklılığı olmasına rağmen ancak daha büyük olanları daima esas olanla uyuşur. Ev sayısı her zaman on ikidir ve ilk (birinci) ev her zaman Yükselen dir - horoskopun doğusunda yer alır. Bundan dolayı Horoskop evler tarafından on iki kısma bölünür. Her bir ev, insanların hayatlarının belirli bir bölümünü sembolize eder. Gezegenlerle dolu olan, boş olandan daha önemlidir.

Astrolojide evler

İşte evlere genel bakış, en çok kullanılan sistemlerden biri olan Regiomontanus:

Birinci ev - Yükselen burcunu kabul eden ilk ev. Fiziksel karakterimizi sembolize eder, bizi aynı gün doğan diğer insanlardan ayırır (çünkü farklı bir saatte doğdular). Kimliğimizi, davranış biçimimizi ve başkalarının bizi nasıl algıladığını, aynı zamanda görünümümüzü etkiler.

İkinci ev - genellikle maddi değerleri sembolize eder. Kişisel mülkiyetimizi, güvenliğimizi ya da refahımızı görme şekli. Aynı zamanda harcamalarımızı ve de kendimizi ve başkalarını ne derece düşündüğümüzü de etkiliyor. Etkisi, doğa ile olan ilişkimizde veya ilişkiler içinde görülebilir.

Üçüncü ev - eğitim ve iletişimin sembolüdür. Manevi yeteneklerimizle, düşünmekle ve başkalarıyla ilişki kurmayla ilgilidir. Gezi hakkındaki tutumumuzu veya genel olarak yolculuklarımızı (örneğin biliş yolculuğunu) etkilemektedir. Bu ev sayesinde, bir kişi bir macera duygusuna sahiptir ve toplumda yaşarken başkaları ile de iyi geçinir.

Dördüncü ev - evimizi veya köklerimizi temsil eder. Bu, tamamen güvende hissettiğimiz ve özgürce hareket edebileceğimiz bir yerdir. Bu ev mutlaka bir evi veya bir binayı simgelemek zorunda değildir, aynı zamanda bu duyguları hissettiğimiz, birlikte iyi hissettiğimiz bir insanı sembolize edebilir. Aynı zamanda mülk veya aileyle de ilgilidir.

Beşinci ev - kendini ifade etme ve yaratıcılık yeteneğini simgeler. Varlığımızı ölümsüzleştirmek ve geride bir şeyler bırakmak dürtüsünü temsil eder. Hobiler, sanatsal etkinlikler ve çocuklar buraya aittir. Kişisel algılamayı ve başkalarından ayırd edilme çabasını etkiler.

Altıncı ev - iş, görevler ve sağlığımızın sembolü. Başkalarıyla olan ilişkilerimizi, özellikle de bağlı olduklarımızı etkiler. Günlük pratik işler, iş yerindeki ilişkiler ile bağlantılıdır. Aynı zamanda sağlığımızla ilgili tutumumuzu ve ona özen gösterme yeteneğimizi etkiler.

Yedinci ev - ya da düzenlemeye ilişkin bir burcun evi, Alçalan, özel ve yakın ilişkileri sembolize eder. Bu, bize çok yakın olan kişileri ve onlarla ne tür ilişkiler içinde olduğumuzu temsil eder. Toplumsal bilinç ve uyum yeteneğimiz ile ilgilidir. Dolayısıyla bu evdeki burç ideal partneri, kime çekici geleceğimizi temsil eder.

Sekizinci evimiz - tüm ihtiyaçlarımızın tatminini simgeler. Zihniyetimizi güçlü şekilde etkiler. Akrabalar ve mülkler (ve oluşumu) bu ev için çok önemlidir. Genellikle okültizm, büyü ve imgelemle bağlantılıdır.

Dokuzuncu ev - seyahatin, eğitimin ve hayat felsefesinin sembolü. Bir insanın her zamanki gelişme arzusunu ifade eder. Bu, genelde uzun vadeli hedeflerin, planların ve geleceğin bir alanıdır. Din, kilise ve hukuk konuları da buraya dahildir. Bu, macera ve sosyal doğa sevgisi olarak da görülebilir.

Onuncu ev - kariyer, prestij ve itibarımızın simgesi. Bir insanın toplumda yeni bir kimlik kazanma ve saygın bir otorite haline gelme arzusunu temsil eder. Aynı zamanda iş, hiyerarşideki konum ve itibarımızla da ilgilidir. Ulusal ve diğer geniş kapsamlı konuları etkiler.

Onbirinci ev - dostluğun, toplumun ve ideallerin simgesi. Birleştirme kabiliyetimizi, aynı zamanda arzularımızı, hedeflerimizi ve umutlarımızı da ifade eder. Hayatımız boyunca tanıştığımız, ya bize yardım eden ya da hayatımızı etkileyen insanlar da bu eve aittir.

Onikinci ev - bilinçaltını, duyguları ve sırları simgeler. Sıkıntıların ve kısıtlamaların alanıdır. Üstelik duygusal sorunları, sahteliği ve üstesinden gelmek zorunda olduğumuz güçlükleri de etkiler. Dünyayı geniş açıdan algılamamızı sağlar. Bizi günlük yaşamlarımızdan uzaklaştırır ve hayal dünyası konusunda destekler.