14.10. 2015

Astroloji ve ilişkiler

Bildiğimiz gibi, astroloji evrendeki fenomenleri tanımlayan ve açıklayan bilim dalıdır. Tarihte pek çok kültür yıldızlar, gezegenler vb. yoluyla geleceği tahmin etmeye çalışıyorlardı. Astroloji esas olarak Dünya (ve üzerindeki yaşam) ve gezegenler veya güneş sisteminde bulunan diğer gök cisimleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Astroloji ve ilişkiler

Astrolojinin sık ilgilendiği alanlardan biri, örneğin, Ay ve ilgili doğa olayları (gelgit dalgaları gibi), aynı zamanda insan ruhu ve ilişkileri üzerindeki etkisidir. İlişkiler söz konusu olduğunda, bu bölüm biraz daha karmaşıktır.

İnsan ilişkilerini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır - Gerek eşler, arkadaşlar arasında gerekse de iş yerindeki ilişkiler olsun. Astroloji'nin bunları tek başına düzgün tanımlayamayacağı açıktır. Ama gezegenlerin ve diğer açıların konumundan kendi varsayımlarını tanımlayabilir. Yıldızlar ve yıldız falları sayesinde, örneğin, iki kişinin burçlarını biliyorsak, onların gelecek için bakış açılarını ve aralarındaki ilişkinin yönünü belirleyebiliriz. Örneğin biz belirleyebilir yıldızlı ve burçlar sayesinde, iki kişi ve geleceğe yönelik bir bakış açısı arasındaki ilişkilerin eğilimi biz onların zodyak işaretleri biliyorsanız. Örneğin, biliyoruz ki Venüs olumsuz bir açıdaysa, Boğa burcunda doğan insanlar agresif eğilimli olur, bu yüzden onlara katlanmak zor olabilir.

İlişkilerimizi etkileyen en büyük faktörlerden biri de genetiktir. Sevelim ya da sevmeyelim, genlerimizde kodlanmış bazı bilgiler vardır. Bu bilgiler sadece bizim fiziksel yapımızı değil, aynı zamanda bizim davranışımızı da etkiler. Evrim belli bir modern ilişki modeli ayarlamadan sorumludur (daha önce farklı olmasına rağmen). Çeşitli koşullar nedeniyle, ilişki bu modelden saparsa, tarafların hiçbiri mutlu olamaz. Pratikte bu, onların genetik bilgilerinde yazıldığı gibi hareket etmedikleri anlamına gelir. Astroloji ve yıldız falı burada devreye girebilir. Bu yolla bireyler belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini hakkında yönergeler ve tavsiyeler alabilir, böylece ilişkiler uyum içinde kalır.

Yıldız falları gezegenlerin konumu kullanarak diğer insanları yazgılarına dayanarak belirlemenin, tahmin etmenin ve anlamanın temel ilkelerini kavramanıza ve sonra uygun bir eş seçmenize de yardımcı olacaktır. Ama önce kendinizi anlamanız gerekir. Sizi tatmin edecek kendi hedeflerinizi belirleyin ve onlara odaklanın. Mutlu değilseniz, çevrenizdeki insanlar da olamaz. Özetlersek. Eğer uyumlu bir ilişki yaşamak ve gelen her fırsattan yararlanabilmek istiyorsanız, neyi değiştirmek ya da elde etmek istediğinizin ilkelerini bilmeniz gerekiyor. Astroloji burada yararlı olabilir.